Ordning och reda i ekonomin är en grundpelare för trygghet, valfrihet och kvalitet i skola och omsorg. En god ekonomi bygger i sin tur på att alla i arbetsför ålder och som kan arbeta har ett jobb att gå till. Vi vill underlätta för människor att vara självförsörjande.

Här följer några exempel på vad vi vill:

 • Det ska alltid löna sig att arbeta. En viktig del i detta är införande av ett bidragstak som gör att den arbetsföre alltid tjänar på att arbeta
 • Sänk kommunalskatten. Det ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende, mer frihet och förbättrad livskvalitet
 • Upplands-Bro behöver även en behovsstyrd administration för högre kostnadseffektivitet och konkurrensneutralitet
 • För att kommunen ska kunna prioritera mellan olika projekt, ska kostnaderna ställas mot nyttan i varje projekt, inklusive intern arbetstid. För att öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten behöver verksamhetsstyrningen förbättras.
 • Översyn av hur kommunen bäst organiserar sin verksamhet
 • Samordning av liknande projekt och arbeten både inom kommunen och vid externa samarbeten
 • Kommunens styrledningssystem ska stärkas för bättre uppföljning och rapportering av   verksamheternas resultat; både ekonomiskt och kvalitetsmässigt
 • Skapa förutsättningar för att hitta nya arbetssätt, för att möta nya önskemål från människor i Upplands-Bro
 • De enheter som finner vägar att effektivisera, med bibehållen eller höjd kvalitet, ges möjlighet att använda del av överskottet till nya kvalitetshöjande satsningar. Enheter ska kunna föra del av överskottet vidare till påföljande år
 • Införa ordning och reda i hantering av statsbidrag och externa fondmedel så att det säkerställs att de går till de ändamål de avser


  Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för välfärden