Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter ges fler möjligheter att hitta den sport eller fritidssysselsättning som passar var och en bäst.

En aktiv fritid är bra för hälsan och kan bryta utanförskap.

Vi vill tillsammans med förenings- och näringslivet skapa en upplevelseanläggning som har så rikt utbud och är så attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, placerar Upplands-Bro på kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer sig starkare med fler arbetsplatser och företag. Man ska enkelt kunna ta sig till närbelägna anläggningar för att exempelvis spela handboll, fotboll, ishockey, golf och e-sporter, styrke- och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida, träna i mountainbike eller utöva många andra sporter och fritidsaktiviteter. Det ska finnas hotell, restauranger, caféer och show-rooms för internethandel. En upplevelseanläggning som lockar alla åldrar att prova nya sporter och fritidsaktivitet, och som det är lätt och säkert att ta sig till från våra pendeltågsstationer för de som inte har bil.
 

Här följer fler konkreta förslag på vad vi vill:

 • Införa Kulturpeng, en valfrihetscheck så att elever kan välja var de ska utöva sina musikinstrumentaktiviteter och därigenom ta bort kön till Kulturskolan
 • Genomföra en undersökning för att se hur vi kan utveckla fritidsaktiviteter och tryggheten
 • Ökat utbud, tillgänglighet och service inom kultur- och fritidsverksamheterna. Exempelvis tillgänglighet till bokutlåning under dygnets alla timmar via e-tjänster och ökad tillgång till idrottshallar för föreningsverksamhet och spontanidrott
 • Utveckla Kvistaberg
 • Verka aktivt för ett Aktivitetshus i Bro för barn och unga
 • Ungdomens hus skapas
 • Öka aktivitetsgraden för tjejer genom att fokusera på deras önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden
 • Utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barns och ungdomars läslust och läsförståelse
 • Säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett kommunövergripande tillväxtperspektiv. Görs i nära samarbete med Upplands-Bro kommuns kultur-, idrotts- och föreningsliv
 • Inriktning för framtida planering av sporthallar är att skapa samordningsvinster och förutsättningar för gemensamt kansli för föreningarna
 • Bonus till föreningar som arbetar aktivt med integration av nyanlända
 • Föreningar ska motverka våld, hot, kränkningar och förtryck.

Ett utbud av fritidsaktiviteter som gör att fler vill bo i Upplands-Bro