Sammanträdestider kl 18.30
2018 2019
okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Kf-Grupp 6,28 16 27 3 22 18 16 11 2
KF-förmöte 19 17 4 18 22 10 7 4, 25 16