2018 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Föreningsmöte                 kl 18.30     19  12 14 11     17 15 19  
Kf-förmöte efter föreningsmötet   12 19   14 11     17 15 19 17
Kf-grupp kl 18.30 24 28   18 23     29 26 31 28  
Nomineringsstämma
kl 19
  12                    
Årsmöte   17                    
Sverigemöte         10-12