KOMMUNSTYRELSEN ORDFÖRANDE OCH KOMMUNALråd

Fredrik Kjos
072 178 81 56
08 518 377 06
mailto:fredrik.kjos@upplands-bro.se

 

Politisk sekreterare

Kaj Bergenhill
08 518 377 50
mailto:kaj.bergenhill@upplands-bro.se

 

Ordförande i föreningen

Jan Jansson
070 671 65 08
mailto:upplands-bro@moderaterna.se

 

NYA MODERATERNA I UPPLAnds-BRO:

Föreningslokal:            G:a Landsvägen 1, Kungsängen
Faktureringsadress:     c/o Axelsson, Ringvägen 14, 1tr, 196 30 Kungsängen
E-post:                         mailto:upplands-bro@moderaterna.se

Organisationsnummer: 802453-5844