KOMMUNSTYRELSEN ORDFÖRANDE OCH KOMMUNALråd

Fredrik Kjos
072 178 81 56
08 518 377 06
mailto:fredrik.kjos@upplands-bro.se

 

Politisk sekreterare

Marcus Sköld
08 518 322 19
mailto:marcus.skold@upplands-bro.se

 

Ordförande i föreningen

Masoud Zadeh

mailto:upplands-bro@moderaterna.se

mailto:masoud.zadeh@upplands-bro.se

 

MODERATERNA I UPPLAnds-BRO:

Föreningslokal:            G:a Landsvägen 1, Kungsängen
Faktureringsadress:     Moderaterna i Upplands-Bro, c/o CM Redovisning AB,
att: Malin Fornander, Box 2861, 187 28 TÄBY
E-post:                         mailto:upplands-bro@moderaterna.se

Organisationsnummer: 802453-5844