Du ska kunna välja det som passar dig och din familj bäst. Det gäller allt från förskola och skola till äldreomsorg.

Valfriheten ska inte begränsas av kriminella och oroskapande grupper. Alla ska känna sig trygga under alla tider på dygnet.

Genom kostnadseffektivisering med ökad kvalitet får du allt mer för varje skattekrona. Sänkt skatt ger högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende, större valfrihet och förbättrad livskvalitet.

Exempel på hur vi vill öka valfriheten:

  • Fria val av förskola och skola
  • Fria val i omsorgen
  • Kulturcheckar för skolelever, att användas även i andra kommuner
  • Ökad trygghet
  • Olika former av attraktiva boendemiljöer och upplåtelseformer. Exempelvis vill vi ge fler möjlighet att bo strandnära.
  • Du ska kunna välja boende i villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt utifrån vad som passar dig och din livssituation.
  • Ett blomstrande lokalt näringsliv är en viktig del i valfriheten eftersom det ger fler möjligheter att arbeta närmare bostaden och lättare få ihop sitt livspussel
  • Möjlighet att omvandla hyresrätter till bostadsrätter eller ägarlägenheter
  • Kvaliteten ska mätas regelbundet och tydligt redovisas så att det är enkelt att välja

Du ska ha friheten att kunna välja det som passar dig