Alla ska känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen de vistas.

Vi vill skapa en kommun där du som individ kan göra dina egna val efter vad som passar just dig i välfärden, oberoende av om det är kommunala eller fristående verksamheter. I ett Upplands-Bro som kännetecknas av hög kvalitet i välfärden, i allt från förskola och skola till äldreomsorg.
Där du kan finna attraktiva boendemiljöer som passar just dig och där positiva möten mellan människor skapas. En miljö där alla accepteras för vilka de är. Där utanförskap lyser med sin frånvaro och alla gör sitt bästa efter sin egen förmåga.

En förutsättning för visionen är att kommunens verksamheter kännetecknas av ordning och reda, samt att varje skattekrona används på ett effektivt och transparent sätt.

I vårt handlingsprogram visar vi vad som behöver göras för att Upplands-Bro ska uppfylla vår vision. Allt kan inte lösas på en gång, men arbetet måste göras.

 Våra flaggor